Nieuws

warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client49/web481/web/cm/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
Nieuwsartikel

Onze verhalen

Verhaal van jou, verhaal van mij

FESTIVAL VAN DE GEEST 2015
10 t/m 13 september in de Nieuwe Kerk

Een inspirerend Festival van de Geest in en om de Nieuwe kerk. Gratis toegankelijk voor iedereen die de geest wil sterken, maar bovenal wil genieten van een gezellig samenzijn.

Verhaal van jou, verhaal van mij
Verhalen maken en vertellen is een vak, een ambacht.

Notulen Bestuursvergadering

Notulen bestuur/klankbordgroep 15 mei 2014

Aanwezig: Martin, Pascal, Barend, Stieneke, Gerrit, Dineke, Margriet, Harmke, Merlien en Yvonne

(notulist).

Vaststellen agenda:

Toevoegen: vraag van Marianne Goorhuis (Nieuwe Kerk) en stuk van Barend en Merlien (financieel

administratieve richtlijnen).

- Notulen 22 april: met de toevoeging dat Margriet ook afwezig was, worden deze vastgesteld.

- Notulen ALV: Stieneke was er ook. Bij de bespreking van de notulen bij de volgende ALV dat

even vermelden. Martin zet de notulen op de website.

- Culinaire Zwerftocht:

Notulen Bestuursvergadering

Notulen bestuur/klankbordgroep 15 mei 2014

Aanwezig: Martin, Pascal, Barend, Stieneke, Gerrit, Dineke, Margriet, Harmke, Merlien en Yvonne

(notulist).

Vaststellen agenda:

Toevoegen: vraag van Marianne Goorhuis (Nieuwe Kerk) en stuk van Barend en Merlien (financieel

administratieve richtlijnen).

- Notulen 22 april: met de toevoeging dat Margriet ook afwezig was, worden deze vastgesteld.

- Notulen ALV: Stieneke was er ook. Bij de bespreking van de notulen bij de volgende ALV dat

even vermelden. Martin zet de notulen op de website.

- Culinaire Zwerftocht:

Begroting 2014

Resultaat
Begroting Begroting
2014 2013

Inkomsten 16.454 12.834
Uitgaven 16.454 12.850
Resultaat 0 -16

Inkomsten
Begroting Begroting
2014 2013

Subsidie gemeente 10.054 7.834
Advertenties KdV 6.400 4.500
Activiteiten bijdragen 500
Contributie leden pm
Totaal Inkomsten 16.454 12.834

Uitgaven
Begroting Begroting

ALV 15 April, Heerenhuis, 19.30 uur

Agenda voor deze ALV:

(voorlopige) agenda hiervoor:

- Opening 19.40 uur
- Afrekening 2013/Decharge oude bestuur
- Verkiezing/benoeming nieuw bestuur
(Martin voorzitter, Pascal lid)
- Benoeming nieuwe kascommissie
- Contributie/lidmaatschap
- Vaststellen begroting 2014
- Sluiting 21.00 uur
- Borrel

Notulen ALV 29 januari

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING BEWONERSORGANISATIE HORTUSBUURT
D.D. 29-01-2014

Aanwezig: Martijn Reneman, Martin van de Wardt- Olde Riekerink, Tanja Meijer, Marianne Goorhuis, Harmke Eisen, Merlien Andriessen, Piet Hein Schlebusch, Joop Rose, Fred Luiden, Gerrit vd Werf, Barend Schweigman, Dineke Bruins, Latzi Fresco, Hanneke de Hoog, Els de Knegt, Diederik van der Meide, Rita Hattink, Margriet ter Steege, Yvonne de Grijs (notulist).
Agenda:
Opening
Aftreden oude bestuur
Aantreden nieuw bestuur
Rondvraag

Een bijeenkomst in het Gasfornuis op het Ebbingekwartier

Ik kreeg vanmorgen een tweet, een DM van de stadsdeelcoordinator. "Wil je dan niet toch komen? Gratis lunch!". Het ging over een bijeenkomst die ik niet in mijn agenda had gezet, een bijeenkomst van de LSA (www.lsabewoners.nl). Het gaat over het platform bewoners van achterstandswijken, ene platform wat beoogt samen te werken tussen actieve bewoners van achterstandswijken. Er waren er 3, bewoners/vrijwilligers, de rest was professional.