Een bijeenkomst in het Gasfornuis op het Ebbingekwartier

Ik kreeg vanmorgen een tweet, een DM van de stadsdeelcoordinator. "Wil je dan niet toch komen? Gratis lunch!". Het ging over een bijeenkomst die ik niet in mijn agenda had gezet, een bijeenkomst van de LSA (www.lsabewoners.nl). Het gaat over het platform bewoners van achterstandswijken, ene platform wat beoogt samen te werken tussen actieve bewoners van achterstandswijken. Er waren er 3, bewoners/vrijwilligers, de rest was professional.

We waren met zo'n 16 mensen bij het Gasformuis (www.hetgasfornuis.nl), op het Ebbingekwartier. Om te kijken hoe ingrepen in de openbare ruimte van "onderaf" werken en wat voor effect ze hebben. Om te constateren dat de ontwikkelingen op het terrein een zeer positieve bijdrage hebben geleverd aan de wijk, en aan de hele noordelijke stad. Dat was natuurlijk heel leuk, en ook zeer terecht. Ik denk dat alle bewoners blij zijn dat het niet meer zo'n desolate lege bak is als pakweg 10 jaar geleden.
Maar wat heeft het te maken met actieve bewoners? En met de sociale cohesie in achterstandswijken? Ik heb het nog niet echt kunnen ontdekken. Straks, als de economische wind weer in de zeilen van de bouwindustrie waait, dan worden alle initiatieven die daar nu bloeien zo weer aan de kant geschoven. Dan neemt de gemeente het heft weer in handen, samen met de "markt", oftewel de ontwikkelaars en woningbouwverenigingen. En dan gaat het weer over geld verdienen, compact en "verdichtend" liefst. Terwijl de stad nu juist heeft laten blijken zo goed te gedijen met de ontstane ruimte.

Martin @hortusbuurt