Welkom

Deze website wordt niet meer bijgehouden. Hortusbuurt-Ebbingekwartier heeft sinds enige tijd een geheel nieuwe website. Klik op www.HORTUSEBBINGE.NL om naar de nieuwe website te gaan

De Hortusbuurt is de eerste grote stadsuitbreiding van Groningen die dateert uit de zeventiende eeuw. Daarbij werd aan de noordkant van de stad een gebied binnen de stadsgrenzen gebracht. Dat gebied werd begrensd door de nieuwe stadswallen. De vorm hiervan is nog te zien aan het huidige Noorderplantsoen, de Bloemsingel en het UMCG-terrein.

Nieuws

Het laatste Nieuws: http://www.hortusbuurt.nl/cm/taxonomy/term/1

Of kijk op onze Facebookpagina!

Gemeentelijke informatiekaarten Hortusbuurt

kies één van de links naar Fleximap Monumenten
Meldingen (meldingen zaken in de openbare ruimte)
Vergunningen
Bodeminformatie
Werk in uitvoering
Bestemmingsplannen
Strooiroutes
Vergunningen horeca
Evenementen (melding kleine evenementen)
Containers (papier/glas/textielcontainers en huisvuil)
Bomen (gemeentelijke kaplijst bomen)
Milieuinrichtingen