Jaarverslag Gemeente Groningen

Jaarverslag Gemeenteraad 2007

De live-uitzendingen van de vergaderingen van de gemeenteraad op internet trokken in 2007 gemiddeld 442 kijkers, raadsleden dienden 14 initiatiefvoorstellen in en de raad kreeg vier nieuwe leden. Het zijn enkele cijfers uit het Jaarverslag van de gemeenteraad over 2007.

Het is het derde achtereenvolgende jaar dat de gemeenteraad van Groningen een eigen publieksjaarverslag uitbrengt. In het verslag staat een beknopt overzicht van de activiteiten van de gemeenteraad in 2007. Met het verslag wil de raad belangstellenden meer inzicht bieden in zijn werkzaamheden.

Het jaarverslag biedt onder meer een overzicht van de belangrijkste raadsbesluiten, werkbezoeken en het aantal initiatiefvoorstellen, moties, amendementen en schriftelijke vragen van raadsleden in 2007. Verder zijn diverse activiteiten van de raad opgenomen. Zo hield de raad in 2007 een symposium over de toegankelijkheid van voorzieningen in de stad voor mensen met een handicap en organiseerde de raad een werkconferentie over lokale economie en werkgelegenheid.

Ook waren de vergaderingen van de gemeenteraad in 2007 voor het eerst live in beeld en geluid via internet te volgen. Met 989 kijkers was de uitzending op 19 december het best bekeken. De raad besprak toen de onderzoeksrapporten over het dossier Europapark en de Hortustuin.

Belangstellenden kunnen het Jaarverslag vanaf woensdag 2 april gratis afhalen bij het Gemeentelijk Informatiecentrum aan de Kreupelstraat 1.