Uitnodiging van de RuG aan de bewoners van de Hortusbuurt

Op maandag 3 maart a.s. wordt om 16.00 uur het hoogste punt bereikt van het nieuwe gebouw dat momenteel wordt gerealiseerd boven de bibliotheek in de voormalige Hortus.

Voor de Rijksuniversiteit Groningen en voor de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen in het bijzonder is dit een heuglijk feit dat verdient om even bij stil te staan. Ter markering hiervan zal een kenmerkende bouwhandeling worden verricht door de heer S. Kuipers, voorzitter van het College van Bestuur. Met veel genoegen nodig ik u uit dit feestelijke moment bij te wonen.

De bijeenkomst start om 16.00 uur in de kantine van het Heymansgebouw, Grote Kruisstraat 2/1. Vandaar zullen wij de heer Kuipers naar buiten volgen om zijn "bouwhandeling" gade te slaan. Na afloop staan er een hapje en een drankje klaar in de kantine om het bereiken van het hoogste punt te vieren.

Met vriendelijke groet,

Het Faculteitsbestuur van de faculteit
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen,

Prof. dr. H.A.L. Kiers, voorzitter.