Nieuwe Boteringestraat

Laatste nieuws: Geen vrij parkeren.
In Kop d'r Veur hebt u kunnen lezen dat er een plan ligt om de 30-kilometer-zonering in de Nieuwe Boteringestraat beter te handhaven.
Onderdeel van dit plan is om parkeren toe te staan aan beide zijden tussen Violenstraat en Noorderplantsoen.
Hierover hebben we de aanwonenden gepolst.
Er zijn 94 vragenformulieren verspreid, er zijn 38 antwoorden binnengekomen.
Hiervan waren 14 voor, 18 tegen en 6 hadden geen mening.
Geen meerderheid voor dus.
De gemeente ziet gezien de reacties voorlopig af van een proef.
Wel komt er een aantal andere maatregelen: meer borden met 30 km, betere straatverlichting, beschilderen van de kruispunten.
Het nieuwe voorstel komt eind april.

Verdere suggesties kunt u kwijt op het forum: http://www.hortusbuurt.nl/cm/node/88