Buurt- en Studentenborrel


In ons doorlopend streven om ook onze studerende wijkbewoners enigszins bij het buurtgebeuren te betrekken, hebben we in mei al eens een studentenborrel gehouden.

Het vervolg was om de buurtborrel nu eens op maandag te houden, zodat we daar misschien ook eens wat studenten tegen zouden komen.
Helaas bleek dat niet te werken.
Ook de andere buurtbewoners konden ons maar matig vinden, waarschijnlijk ook mede vanwege de gewijgigde dag en omdat we van ons vaste stek waren afgestapt.
Desalniettemin was het gezellig met het tiental buurtbewoners dat wel aanwezig was.