Hortusbuurt en RUG bereiken overeenstemming over nieuwbouw

GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN DE RUG EN DE HORTUSBUURT:
Het overleg tussen de Bewonersorganisatie Hortusbuurt en de Rijksuniversiteit Groningen onder leiding van oud-gedeputeerde J. van Dijk van de provincie Groningen heeft tot overeenstemming geleid. Nieuwbouw boven de kantine en bibliotheek aan de achterzijde van het Heymansgebouw van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) is voor beide partijen aanvaardbaar. Het nieuwe bouwplan is een uitwerking van een door de buurt aangedragen alternatief.

In december 2002 vroeg de RUG bij de gemeente Groningen een bouwvergunning aan voor nieuwbouw in het westelijke deel van de Hortustuin bij de faculteit GMW. Doordat deze aanvraag werd aangevochten door buurtbewoners was de universiteit niet in staat om de nieuwbouw te realiseren. In februari 2006 ging onder voorzitterschap van Van Dijk een overleg van start met als doel een oplossing te vinden voor de gerezen problemen. In dit constructieve overleg droeg de Bewonersorganisatie een aantal alternatieven aan. Eén daarvan is uitgewerkt tot een voorstel waarmee beide partijen instemmen.

Aan de achterzijde van het Heymansgebouw aan de Grote Kruisstraat bevindt zich een uitbouw van twee verdiepingen, waarin op de begane grond de kantine en daarboven de bibliotheek van de faculteit zijn gevestigd. Boven deze uitbouw komt een tweede uitbouw van eveneens twee verdiepingen. Om bouwtechnische redenen staat de tweede uitbouw op palen, los van de uitbouw op de grond. Hij krijgt de vorm van een halve cirkel en sluit in het midden aan op het trappenhuis van het Heymansgebouw.
Het voorstel is op maandagavond 24 april 2006 door de Bewonersorganisatie gepresenteerd aan de buurt. Tijdens de bijeenkomst bleek dat het nieuwe plan positief wordt ontvangen door de bewoners.

Een tweede onderdeel van de afspraken tussen de Bewonersorganisatie en de RUG is een bouwplan voor de faculteit GMW op de langere termijn. Dit tweede bouwplan behelst vervangende nieuwbouw op de Grote Rozenstraat. Over de uitwerking van dit plan zullen de beide partijen in de toekomst overleg plegen.
Daarnaast hebben partijen afspraken gemaakt over een overlegstructuur die in het leven wordt geroepen. Onderwerpen die daar aan de orde zullen komen, zijn onder andere het gebruik en beheer van de Hortustuin en ontwikkelingen rond nieuwbouw.
EINDE PERSBERICHT