Verkeersvragen aan de gemeente

Vandaag zijn een aantal vragen bij de gemeente neergelegd. 4 tot 6 weken is de standaardtermijn, maar het zal gezien de vakantie wel wat langer duren. Geeft niet, het is belangrijk dat we het er op een constructieve manier over hebben. De vragen:

Allereerst de aanlichting van de gele vlakken op de Nieuwe Boteringe, dit was afgesproken in samenhang met het kleuren. Op zich heeft dat wel gewerkt, maar te weinig. De centrale aanlichting zou kunnen helpen om de gelijkwaardigheid 's nachts te benadrukken, en zo de snelheid van m.n. taxi's naar beneden te krijgen.

Ten tweede de inrichting van de Boteringestraat in het algemeen: een wegversmalling; aanpassing van het wegdek, fietssluis oid in het stuk tussen park en hoek kruisstraat/violenstraat (waar geen bus rijdt) zou kunnen helpen om

het autoverkeer af te remmen en zo de veiligheid te verhogen. In elke geval een visuele afwaardering van de straat bij de kruising met violenstraat/kruisstraat zou al erg helpen.

Woonerven: zou de aanduiding woonerf kunnen vervallen terwijl de inrichting gelijk blijft? Het blijkt voor mensen onduidelijk te zijndat de voorrangssituatie afhankelijk is van de inrichting van de kruising, en niet met het verlaten van een woonerf te maken heeft. Daarmee zou tevens het snelheidsregime voor dit gehele stuk naar 30 km/u getrokken worden. De inrichting van de Kijk in 't Jatstraat zou wat bewoners betreft gelijkgetrokken mogen worden met de zijstraten, zodat het minder aantrekkelijk wordt voor wijkoverstijgend verkeer in de morgen. Dit soort situaties behoren dan tot het verleden: https://maps.google.com/maps?q=hortusbuurt,+gronignen&hl=en&ll=53.222088...

Kruising Boteringestraat/Diepenring. https://maps.google.com/maps?q=hortusbuurt,+gronignen&hl=en&ll=53.221662...
Zou het trottoir naast de ingang parkeergarage verbreed kunnen worden? Door de bomenrij is nu de logische keuze om aan de straatkant te lopen, en niet de trap te nemen. Een verbreding van het trottoir zou ook een versmalling van de rijbaan betekenen, wat wellicht de snelheid iets omlaag brengt, goed voor de veiligheid van het vele schoolgaande fietsverkeer hier 's morgens. Een alternatief zou kunnen zijn om het parkeren door te trekken tot naast het ingangsgebouw.

Ingang Ebbingestraat : https://maps.google.com/maps?q=hortusbuurt,+gronignen&hl=en&ll=53.226395...
Hier gebeuren erg veel (bijna)ongelukken met fietsers, die op zich voorrang hebben. Het punt is gedacht als afslag van de grote "rotonde"die om het stuk bebouwing aan het plantsoen heenloopt. De belettering van het wegdek doet evenwel vermoden (door de pijl) dat het gaat om rechtdoorgaand verkeer. Wellicht dat een andere pijl (afslag naar rechts) al iets zou verbeteren? Het liefst zouden bewoners zien dat hier een bussluis aangebracht wordt zodat autoverkeer verplicht is om via het Boterdiep te rijden (maar dan wel weer direct desgewenst de Ebbingestraat kan bereiken) Minder stromen maken het overzichtelijker. Voor de fietsers is het dan ook direct duidelijk. Alternatief: zou de uitgang richting de Ebbingebrug een bussluis kunnen krijgen? Dat ontmoedigt ook het doorgaande autoverkeer, dat dan eerder het Botterdiep opzoekt.

Kruising Korreweg/Ebbingestraat: wij zouden graag zien dat deze doorgang in elk geval voor auto's afgelsloten wordt, liefst ook voor fietsers als er een goed alternatief gevonden kan worden in zuidelijke richting en door het kurkstraatje. https://maps.google.com/maps?q=hortusbuurt,+gronignen&hl=en&ll=53.226884...

Kruising Boterdiep/Bloemsingel. Het is voor fietsers hier onmogelijk om linksaf te slaan als zij boodschappen hebben gedaan bij de Beren. De oplossing die velen nu kiezen is om over het fietspad tegen de richting in te fietsen, het fietspad is daarvoor te smal. Zou het fietspad verbreed kunnen worden en van twee kanten toegankelijk? https://maps.google.com/maps?q=hortusbuurt,+gronignen&hl=en&ll=53.2263,6...

Boterdiep: de weginrichting van het Boterdiep is onoverzichtelijk, vooral voor kruisend fietsverkeer. Zou op de plekken waar veel fietsers kruisen het parkeren naar achteren gelegd kunnen worden om meer overzicht te creeren? Zou de kruising ter hoogte van de Kolendrift verhoogd kunnen worden net als nu bij de Korreweg gebeurt?

Noorderbinnensingel: is het mogelijk om het eenrichtingsverkeer om te draaien zodat er vanaf de Grote Kruisstraat twee kanten op doorgereden kan worden? Dit ontlast de tussenliggende straten. I.e.: Grote Kruisstraat-Boteringestraat (nu andersom behalve het laatste stukje) en Grote Kruisstraat - Noorderhaven (nu al zo op het middelste stukje na) Of anders precies andersom allebei?

Grote Kruisstraat-Kerklaan: zou hier voor autoverkeer een knip kunnen komen? Te denken valt ana het ontsluiten van de Kerklaan via de andere kant, door de tunnel onder het spoor weer voor auto's vrij te geven. Dit zou ca. 2000 autobewegingen uit de Plantsoenbuurt door onze wijk per dag schelen. Nadeel is dat bestemmingsverkeer onze wijk dan niet meer via de Oranjesingel kan bereiken

Boteringestraat-Moesstraat: Zou het mogelijk zijn om autoverkeer te weren uit het plantsoen? Ontsluiting van de achterliggende wijk zou dan via de tunnel naar de studentenbuurt kunnen, wat een snellere ontsluiting richting ringweg oplevert. Fietsverkeer vanuit de noordelijke stad krijgt daardoor een duidelijke veilige kruising richting binnenstad.

Vrydemalaan/Kolendrift: zou het fietspad hier wat minder haaks kunnen slalommen? De Tram maakt het er niet beter op, straks moet je 2 keer het spoor oversteken met bijna haakse bochten. Ook moet fietsverkeer voor de ingang van de parkeergarage langs. Wellicht is het een idee om het fietsverkeer in twee richtingen aan de ziekenhuiszijde van de Vrydemalaan te laten rijden?

Met het gereedkomen van de tram zal ook een secundaire fietsroute gerealiseerd worden van Korenstraat naar Oosterhamriktrace. Hoe gaat deze het Boterdiep en het Ebbingeterrein kruisen? Is voorzien in voldoende ruime bochten?

Het is op dit moment niet mogelijk om van de Ebbingebrug naar de Bloemstraat te fietsen, hoewel dit veelvuldig (over het trottoir) gebeurt. Kan hier met het gereedkomen van de Diepenringaanpak verandering in komen (een fietspad van Brug t/m het tankstation)?

Kunnen er (al dan niet tijdelijke) speeltoestellen komen op het Ebbingeveld bij de duikboot? Zodat het voor ouders duidelijk is dat het terrein geen bouwterrein, maar een recreatieterrein is.

Kan de Ebbingestraat een 30km-zone worden? Zodat het duidelijk is dat de hele buurt 30km is behalve het Boterdiep.