10 soorten vlinders in het Noorderplantsoen

Eind juni, juli en augustus zijn echte vlindermaanden. In de komende weken
kunt u daarom bij zonnig weer veel vlinders verwachten. Probeert u ook maar
eens fijnproevers te scoren. Groot dikkopje, Kleine vuurvlinder, Icarusblauwtje,
Landkaartje of Gehakkelde aurelia. Ze behoren tot de vlinderdoelsoorten
van de stad. Het beste vlindergebied bij u in de buurt is zondermeer het
Noorderplantsoen. Hier komen we ruim tien soorten vlinders tegen.

DagpauwoogDagpauwoogVlindergebieden

Nectar belangijk
Behalve van voldoende zon zijn vlinders sterk afhankelijk van de
beschikbaarheid van nectar. Alleen bloemen leveren nectar. Te weinig bloemen
of onvoldoende variatie beperken de levenskansen van vlinders. De laatste jaren
heeft de gemeente veel geïnvesteerd in het nectaraanbod. Tientallen hectares
zijn met bloemrijke mengsels ingezaaid. Soms opvallend in de bermen, soms in
weiden van stadsranden en stadsparken. Het wit van de margrieten, het geel van
boterbloemen en ratelaars en het paars van knoopkruid siert het groen. Is het u
ook al opgevallen? Bijen, zweefvliegen, nachtvlinders en kevers profiteren mee.

Waardplanten
Nectar alleen is echter niet voldoende. Het vlinderleven is maar kort: voor
veel soorten is twee weken al erg lang. De ei-, rups- en popfase duurt veel
langer: vele weken en maanden. Naast nectarplanten is de beschikbaarheid
van waardplanten belangrijk. Dit zijn plantensoorten waar de rupsen zich
mee voeden. Kunnen de rupsen van kroeglopers met brandnetels al goed uit
de voeten, fijnproevers vragen om plantensoorten als kamgras, timotheegras,
rolklaver, schapenzuring, klimop en sporkenhout. Daarnaast moet de
maaimachine of snoeier niet te vroeg langskomen anders sterft het leven in de
dop. Kortom ook het beheer heeft een grote invloed op de overlevingskansen
van onze vlinders. Steeds vaker ziet u daarom ongemaaide stukjes berm en ook
de zogenaamde mantel- en zoomvegetaties langs bosranden krijgen steeds meer
ruimte.

Pinksterbloem
Naast bekende kroeglopers als Klein Koolwitje , Atalanta en Distelvlinder zijn
er ook fijnproevers zoals Kleine Vuurvlinder, Landkaartje en Boomblauwtje.
Een andere fijnproever is het Oranje tipje. Omdat stinzenplanten als
sneeuwklokje, bosgeelster en oosterse sterhyacint in het voorjaar in de gazons
bloeien wordt er later gemaaid. Daardoor is er ook ruimte voor pinksterbloemen
die vaak en pas later tussen de stinzenplanten in bloei komen. De pinksterbloem
is weer belangrijk voor het fraaie Oranje tip vlindertje. Hij levert niet alleen
nectar voor de vlinder maar is ook voor de rupsen van deze vlindersoort
belangrijk voedsel.

Zomervlinders
De Oranje tip is een echte voorjaarssoort die vaak op Koninginnedag gezien
wordt. Zijn vliegfase is inmiddels afgelopen. De echte zomervlinders komen
er nu aan. Bont zandoogje, landkaartje, kleine vuurvlinder en boom of
zilverblauwtje kunt u in de komende weken bij zonnig weer langs zonnige bos
of struik randen verwachten. Kroeglopers kunt u ook in uw tuin verwachten. Een
geschikte verrekijker met korte instelafstand kan behulpzaam zijn om de fraaie
tekening of de kleuren van deze soorten waar te nemen. Scoort u fijnproevers in
uw tuin dan ondersteunt u daarmee de stedelijke biodiversiteit.

Fijnproevers k(l)euren stadsgroen
Jaarlijks wordt ons stadsgroen beoordeeld. Een grote groep van ecologen van
ecologisch adviesbureau Koeman en Bijkerk heeft al ruim 1800 kilometer
stadsgroen tegen het licht gehouden. Maar ook dagvlinders keuren onzichtbaar
en zonder twitterberichten of uitgebreide rapportages onze stadsnatuur.
Onder de ruim 22 soorten die in onze parken en bermen leven, bevinden zich
de zogenaamde kroeglopers en fijnproevers. Kroeglopers zijn soorten die
stadsbreed aanwezig zijn, grote afstanden afleggen en minder kieskeurig aan
tafel gaan. Bekende soorten zijn Dagpauwoog, Distelvlinder, Klein koolwitje
en Atalanta. U ziet ze al gauw in uw achtertuin of zelfs op uw balkon in de
binnenstad. Fijnproevers, de echte keurmeesters, stellen hogere eisen. Zo heeft
het Oranje tipje vooral behoefte aan pinksterbloem en look zonder look en
de bosrand moet dichtbij zijn. Het Oranje zandoogje heeft een voorkeur voor
plantensoorten als kale jonker, jacobskruiskruid, dopheide en koninginnekruid.
Het is een wat grotere soort die zich thuisvoelt in ruigere gebieden en
graslanden.

Win een bijenhotel
Wat zijn waardplanten? Mail het antwoord op deze vraag naar
stadsnatuurgroningen@gmail.com en maak kans op een bijenhotel voor in de
tuin of op het balkon.