Uitgaansoverlast

Beste wijkbewoners van de Hortusbuurt,
Al geruime tijd ervaren wij, buurtagenten, uit gesprekken met u als wijkbewoners dat u zich behoorlijk “stoort” aan de vernielingen die in uw wijk worden gepleegd op de stapavonden. We denken aan vernielde autospiegels, fietsen of straatmeubilair. U doet niet meer in alle gevallen aangifte en dat geeft ons geen goed beeld wanneer de vernielingen plaatsvinden en in welke straten.
Om te proberen het tij te keren zijn wij een project begonnen, Project N350. De N staat voor de basiseenheid Noord en 350 staat voor het strafbare feit vernieling, artikel 350 Wetboek van Strafrecht.
Wat gaan wij doen?
Vanaf donderdag 5 mei tot en met zaterdag 9 juli gaan wij elke donderdag, vrijdag en zaterdag met tien collega’s in burgerkleding werken. We werken vanaf 23:00 uur tot 07:00 uur. We gaan werken binnen het werkgebied van de basiseenheid Noord, waaronder de Hortusbuurt. We zullen ons met name fietsend verplaatsen en ons richten op de jongeren die op stap zijn geweest in de binnenstad van Groningen.
Wat vragen wij van u als wijkbewoner?
De politie en de gemeente werken samen aan dit project. Wij zijn drie nachten per week met tien collega’s aanwezig en de gemeente Groningen staat volledig achter dit project. De gemeente zorgt er onder andere voor dat er een folder over het project huis aan huis zal worden bezorgd. Maar wij hebben ook uw hulp nodig !
Wij vragen u ook een bijdrage te leveren aan dit project.
Wanneer u benadeelde of getuige bent van een vernieling wilt u dan 112 bellen. (denkt u aan signalement en loop of fietsrichting) “112 daar pak je daders mee”
Voor niet acute meldingen, wilt u dan 0900-8844 bellen.
Wanneer u benadeelde bent van een vernieling, baldadigheid of brandstichting wilt u dan altijd aangifte doen bij de politie. Dit kan door een afspraak te maken bij het politiebureau Noord, Korreweg 3 via 0900-8844 of u doet aangifte via internet, www.politie.nl
Ons verzoek is deze informatie te delen. Hoe meer mensen een bijdrage leveren aan dit project, hoe groter de kans op succes.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Uw buurtagenten,
Chris van Dijken
Patrick de Roos