Lustrumdag afdeling Sociologie RuG

Vrijdag 14 november vindt de lustrumdag voor de afdeling Sociologie van de RuG plaats. Vanaf 14.30 uur tot ongeveer 1.00 uur 's nachts zullen er in het Boumangebouw, het Munting en in de kantine activiteiten plaatsvinden. Dit lustrumfeest is een interne aangelegenheid van de universiteit. Voor de buurt betekent dit dat er rond het gebouw meer verkeer kan zijn dan normaal.